Soorten organische stof: Langzaam en snel afbreekbaar

Organische stof (dood organisch materiaal) is makkelijk of juist moeilijk afbreekbaar, afhankelijk van de samenstelling. Een belangrijke indicator hiervoor is de verhouding tussen koolstof en stikstof (C/N-verhouding):

  • Organisch materiaal met een relatief lage C/N-verhouding is makkelijk afbreekbaar. Deze organische stof is kort aanwezig in de bodem en levert relatief snel voedingsstoffen aan planten en het bodemleven.
  • Organisch materiaal met een relatief hoge C/N-verhouding is moeilijk afbreekbaar. Deze organische stof, zoals stro, blijft relatief lang in de bodem aanwezig en zorgt voor langzaam vrijkomende voeding voor planten en bodemleven over een lange termijn. Zeer stabiele organische stof verhoogt het watervasthoudend vermogen, houdt voedingsstoffen vast en draagt bij aan een goede bodemstructuur.

Beide soorten organische stof zijn belangrijk voor een gezonde bodem. De organische stof uit groenbemesters, mest, compost en gewasresten die één jaar na toediening nog over is in de bodem is moeilijk afbreekbaar en wordt ook wel effectieve organische stof (EOS) genoemd. Het EOS-gehalte verschilt sterk per bron:

• Gewasresten en groenbemesters 10-30%
• Mest 30-70%
• Compost 60-90%

Voor het opstellen van een organische stofbalans en een overzicht van aanvoerbronnen zijn de tabellen van Handboek Bodem en Bemesting handig.