NIR-sensor

 

NIR-sensoren geven inzicht in de samenstelling (gehalten van inhoudsstoffen zoals nutriënten) van het gemeten product (bijv. mest).

Met een lichtbron gericht op het te meten product of monster (bijvoorbeeld gras, snijmaïs of mest) wordt op basis van het licht dat weerkaatst van het product een indicatie gegeven van de samenstelling van het product. De lichtbron werkt met een golflengtegebied in het ‘nabij infrarood’ (NIR) dat loopt van 700 tot 2500 nanameter. Dit weerkaatste licht wordt omgerekend naar inhoudsstoffen op basis van ijklijnen, als referentiekader. De kwaliteit van de meting is afhankelijk van de ijklijnen die voor elk product apart zijn verzameld door de aanbieder van de NIR-sensor.

Omdat de nauwkeurigheid afhankelijk is van ijklijnen is een NIR-sensor geen gegarandeerd systeem om nauwkeurig constante meetresultaten te verkrijgen maar door het groot aantal metingen geeft het in de praktijk soms beter inzicht dan gedegen labuitslagen op basis van suboptimale monstername.