Volgend jaar (vanaf 1 januari 2021) is er een nieuwe fosfaatwetgevening. Bij grondmonsters die na 15 mei 2020 bemonsterd zijn hebben te maken met deze nieuwe fosfaatwetgeving. De fosfaatruimte is dan gebaseerd op een combinatie van P-CaCl2 en P-Al gegevens.

 

Men kan bij het nu nog monsteren na 15 mei 2020 niet gebruiken voor het inwerktreden van het inwerktreden van de nieuwe wetgeving (1 januari 2021). De benodigde melding van het Pw-getal kan niet meer geaccordeerd aangeleverd worden aan RVO, omdat de gecombineerde opgave van 2020 gesloten is.

 

Het huidige P-AL-getal voor grasland en het Pw-getal voor bouwland maken per 1 januari 2021 dus plaats voor een combinatie van een P-AL-getal en P-CaCl2-getal voor gras- en bouwland. De nieuwe gecombineerde fosfaatindicator pakt niet voor alle gebieden neutraal uit.

Bijgaand kaartje (bron Eurofins) laat globaal zien wat de verwachte verschillen zijn qua fosfaatruimte t.o.v. huidige Pw-getal indeling.

 

Fosfaatgebruiksnormen nieuwe indeling vanaf 2021

Onderstaand een overzicht van de nieuwe indeling in fosfaatklassen en gebruiksnormen, zoals die gaan gelden voor bemonsteringsgegevens vanaf 1 januari 2021.

 

Voor oudere monsters (niet ouder dan 15 mei 2017) geldt nog een overgangsrecht voor het hanteren van de indeling in gebruiksnormen zoals in de wetgeving t/m 2020.

 

Tabel 1: Fosfaatklasse en gebruiksnormen (kg P2O5/ha)

Indeling klassen
P-CaCl2(mg P/kg)  
Indeling klassen P-Al getal  (mg P2O5/100 gram)
<21 21-30 31-45 46-55 >55
< 0,8 Arm   (120) Arm   (120) Arm   (120) Laag   (80) Laag    (80)
0,8 – 1,4 Arm   (120) Arm   (120) Arm   (120) Laag    (80) Neutraal  (70)
1,5 – 2,5 Arm   (120) Arm   (120) Laag    (80) Neutraal  (70) Ruim   (60)
2,5 – 3,4 Arm   (120) Laag    (80) Neutraal  (70) Ruim   (60) Hoog   (40)
> 3,4 Laag   (80) Laag    (80) Neutraal  (70) Ruim   (60) Hoog   (40)