Bepalen van de maximale worteldiepte

De effectieve wortelzone is die zone waarin zich 80% van de wortels bevinden. Globaal komt dat overeen met een diepte van 80% van de onderkant van de wortelzone (dus waar zich de diepste wortels bevinden). U moet dat tijdens het seizoen blijven volgen. Het beste kunt u dat doen aan de hand van een profielkuil.