Keuze van doppen voor vloeibare meststoffen

 

Om de mest goed te benutten, gewasschade te voorkomen en drift te beperken is een juiste doppenkeuze belangrijk. De keuze wordt bepaald door:

  • uw rijsnelheid;
  • evt. waterhoeveelheid;
  • boomhoogte;
  • spuittechniek;
  • gewenste driftreductie;
  • gewenste afgifte.

In onderstaande tabel ziet u verschillende gewassen naast de hoeveelheid stikstof die u deze geeft in de eerste gift. Daarachter staat vermeld in welke hoeveelheid dit in vaste of vloeibare vorm is.

Tabel 1. stikstof aanwenden korrel of vloeibaar

Na het bepalen van de hoeveelheid vloeibare meststof kan met behulp van een dopafgiftetabel de juiste dop worden gekozen. In de onderstaande tabel zie je de afgifte van de TeeJet SJ-7 kunstmestdop. In de meeste gevallen ligt de afgifte het gunstigste bij de 03 of de 04 kunstmestdop. Er zijn naast de TeeJet kunstmestdop ander fabrikanten die kunstmestdoppen kunnen leveren. Het verschil zit hem in het verdelen van de vloeistof en de kosten van de dop.

 

Tabel 2. afgifte dop TeeJet SJ-7