Kationenadsorptiecomplex (CEC)

 

De capaciteit van binding wordt uitgedrukt in CEC (te vinden in de uitslag van uw grondonderzoek). Een hoger organische stofgehalte en/of meer kleideeltjes (zwaardere grond) geven een hogere CEC.

Een duinzandgrond met een laag CEC is daarom extreem gevoelig. Een uiterwaardgrond met 30% lutum en 6% o.s. juist zeer weinig. De waarden van CEC liggen op zandgronden tussen ca. 30 en 60, voor lössgronden tussen de 100 en ruim 150, terwijl deze voor kleigronden tussen de 100 en ruim 200 ligt.

Binding vindt plaats in het kleihumuscomplex, wat als het ware fungeert als een buffer. Kleimineralen en organische stof hebben een negatief geladen oppervlak dat positief geladen ionen kan binden en naleveren. De positief geladen kationen die gebonden kunnen worden zijn vooral: calcium (Ca), magnesium (Mg), kalium (K) en natrium (Na).