Kationenadsorptiecomplex (CEC) in de akkerbouw op lössgronden

 

CEC is het vermogen van de grond om kationen te binden en ook weer vrij te geven wanneer het gewas erom vraagt.

CEC staat voor cation exchange capacity, oftewel kationenomwisselingscapaciteit. Positief geladen kationen in de bodem zoals Ca2+, Mg2+, K+, Na+, H+ en Al3+ worden aan de bodem gebonden door de negatief geladen kleideeltjes en organische stof. Een hoger o.s.-gehalte en/of meer kleideeltjes (zwaardere grond) geven een hogere CEC.

Een lössgrond met 20% lutum en 3% o.s. is weinig uitspoelinggevoelig. De waarden van CEC liggen op lössgronden tussen de 100 en ruim 150. Een bodem met een hoge CEC kan meer kationen aantrekken en heeft zo een potentieel hogere vruchtbaarheid dan een bodem met een lage CEC.

De bindingscapaciteit (CEC) wordt beïnvloed door de pH; een hogere pH geeft een hogere CEC. Veel voedingselementen zijn beter beschikbaar bij een hogere pH.