Organische stof

U kunt gerichte keuzes maken voor een maximale aanvoer van organische stof in de vorm van groenbemesters, mest en compost, binnen de randvoorwaarden van mestwetgeving. Welke soort u het beste kiest hangt o.a. af van de balans tussen langzaam en snel werkende organische stof.

Kies rechts voor:

  • Factsheet: uitgebreide informatie, met links naar achtergrondinformatie
  • Een video over een specifiek onderwerp