Mechanisatie

De toedieningswijze van meststoffen en mechanisatiemaatregelen voor bijvoorbeeld bodembewerking zijn bepalend voor een optimale benutting van meststoffen. Mechanisatie kan helpen om organische mest beter te verdelen, preciezer toe te dienen en de gift aan te passen op de samenstelling.

Kies rechts voor:

  • Factsheet: uitgebreide informatie, met links naar achtergrondinformatie.