Dierlijke mest toepassen

Voor de bodemvruchtbaarheid is het belangrijk om zoveel mogelijk nutriënten aan te voeren via dierlijke mest en deze op de juiste wijze toe te passen (o.a. methode, timing). Het correct toepassen van dierlijke mest is van groot belang voor de bodemkwaliteit en efficiëntie. Door gericht de mestsoort te kiezen of door mest te mixen kan worden ingespeeld op de specifieke gewasbehoefte aan N, P en K.

Kies rechts voor:

  • Factsheet: uitgebreide informatie, met links naar achtergrondinformatie
  • Een video over een specifiek onderwerp