Bouwplan en vruchtwisseling

Een goede balans in gewassen met een laag stikstofoverschot, vanggewassen, diep en ondiep wortelende gewassen en een goede teeltfrequentie zijn bepalend voor een optimale benutting van nutriënten en het voorkomen van ziekten en plagen. In een bouwplan wordt de bodemkwaliteit behouden of zo nodig verhoogd en wordt slim gebruikgemaakt van en rekening gehouden met de eigenschappen van de verschillende gewassen.

Kies rechts voor:

  • Factsheet: uitgebreide informatie, met links naar achtergrondinformatie
  • Een video over een specifiek onderwerp