Beregening

Optimale beregening door het juiste systeem, timing, frequentie en hoeveelheid is een belangrijke factor voor een optimale groei en benutting van voornamelijk stikstof. Hier wordt beschreven waarvoor beregenen van belang is en welke afwegingen u kunt maken bij het wel/niet beregenen en de systeemkeuze.

Kies rechts voor:

  • Factsheet: uitgebreide informatie, met links naar achtergrondinformatie
  • Een video over een specifiek onderwerp