Akkerbouw zand

In de zuidelijke zandgronden wortelen gewassen slechts ondiep en spoelt stikstof gemakkelijk uit de bewortelbare zone.

Kies rechts één van de teeltaspecten.