Akkerbouw löss

Lössgrond is diep doorwortelbaar; dit biedt kansen in bouwplanverband voor de afwisseling van diep en minder diep wortelende gewassen.

Kies rechts één van de teeltaspecten.