Bedrijfstype

Zuidoost-Nederland kent verschillende bedrijfstypes op zand- en lössgrond. De informatie op deze website is toegespitst op de volgende bedrijfstypes:

  • Akkerbouw löss. Lössgrond is diep bewortelbaar, dit biedt kansen in bouwplan verband voor de afwisseling van diep en minder diep wortelende gewassen.
  • Akkerbouw zand. Veelal gronden waarin gewassen slechts ondiep wortelen, waaruit stikstof makkelijk uitspoelt uit de bewortelbare zone.
  • Vollegrondsgroententeelt. Veelal bedrijven die gespecialiseerd zijn in één of enkele teelten.