kd organische stof loss

Organische stofgehalte en de balans   Een belangrijk gegeven van een perceel dat iets zegt over de kwaliteit van de grond is het organisch stofgehalte. Dit varieert op zandgrond tussen de ca. 1,5% en 3% voor bouwland. Grasland komt gemiddeld hoger uit, afhankelijk van de tijd dat het grasland is, tussen 2,5% en 5%. Het…

Kunstmestdoppen kiezen

Keuze van doppen voor vloeibare meststoffen   Om de mest goed te benutten, gewasschade te voorkomen en drift te beperken is een juiste doppenkeuze belangrijk. De keuze wordt bepaald door: uw rijsnelheid; evt. waterhoeveelheid; boomhoogte; spuittechniek; gewenste driftreductie; gewenste afgifte. In onderstaande tabel ziet u verschillende gewassen naast de hoeveelheid stikstof die u deze geeft…

NIR-sensor

NIR-sensor   NIR-sensoren geven inzicht in de samenstelling (gehalten van inhoudsstoffen zoals nutriënten) van het gemeten product (bijv. mest). Met een lichtbron gericht op het te meten product of monster (bijvoorbeeld gras, snijmaïs of mest) wordt op basis van het licht dat weerkaatst van het product een indicatie gegeven van de samenstelling van het product.…

Instructie beregeningsmoment magnetron

De hoeveelheid vocht bepalen in de wortelzone met behulp van een magnetron   Monster nemen in het veld Om de hoeveelheid vocht in de wortelzone te bepalen kunt u met een gutsboor grondmonsters steken. Door een aantal steken (minimaal 12 per perceel, op een representatieve plek in het perceel en op een diepte van de…

Instructie visiteerijzer

Instructie voor het gebruik van een visiteerijzer Een visiteerijzer wordt gebruikt om verdichting in de ondergrond op te sporen. Een visiteerijzer bestaat uit een stalen pen met een conische punt en bovenop een knop (figuur 1, 2, 3) Op de stalen pen staat een maatverdeling in cm. Gebruik Druk het visiteerijzer met handpalm naar beneden (figuur…

Instructie tensiometer

Instructie voor het gebruik van een tensiometer   Een tensiometer is een instrument dat de vochtspanning in de grond meet. Het gaat er immers niet om hoeveel vocht er in de grond zit, maar hoe vast dat vocht aan de poriën gebonden is. Naarmate de grond uitdroogt kost het de plant steeds meer moeite om…

Capillaire werking

Capillaire werking   Het principe waarbij water tegen de zwaartekracht in via aaneengeschakelde kleine holtes (poriën) tussen de bodemdeeltjes naar boven stijgt heet capillaire werking. Het grondwater kan via deze capillaire vaten naar boven stijgen. Een goede capillaire werking in de grond heeft fijne poriën nodig en bepaalt voor een groot deel het vochtleverend vermogen…