Stikstofmineralisatie en mineralisatie van organische stof

Plantenvoeding met stikstof vindt plaats via direct beschikbare mineralen uit kunstmest (in de vorm van nitraat NO3- of ammonium NH4+) of de minerale stikstof (Nmin) uit organische mest in de vorm van ammonium. Zodra de temperatuur van de bodem voldoende hoog is (> 10°C) treedt mineralisatie op.

Mineralisatie is de afbraak van organische stof uit mest en plantenresten door bodemschimmels en bacteriën, waarbij anorganische (stikstof)verbindingen vrijkomen die weer opneembaar zijn voor planten. In het algemeen komt hier ammonium bij vrij. Deze wordt vervolgens via nitrificatie door bacteriën weer omgezet in het beter opneembare nitraat (NO3-).

Hoe hoger de temperatuur bij voldoende vocht, des te sneller gaat de afbraak c.q. mineralisatie. Onder zeer droge omstandigheden treedt er geen mineralisatie op.