Kationenadsorptiecomplex (CEC) in de akkerbouw op lössgronden

De capaciteit van binding wordt uitgedrukt in CEC (te vinden in de uitslag van uw bodemonderzoek). Een hoger o.s.-gehalte en/of meer kleideeltjes (zwaardere grond) geven een hogere CEC. Een lössgrond met 20% lutum en 3% o.s. is weinig uitspoelinggevoelig. De waarden van CEC liggen op lössgronden tussen de 100 en ruim 150. 

Lees verder!