Aanvoer van stikstof en organische stof uit gewasresten op zandgrond

Aanvoer van stikstof en organische stof uit gewasresten Stikstofrijke gewasresten In de stikstofbemesting voor alle gewassen dient rekening gehouden te worden met de nalevering van stikstof uit de voorvrucht of groenbemester. Hierin kunnen grote verschillen bestaan. Ook is nalevering afhankelijk van het tijdstip van onderwerken en de hoeveelheid gewasontwikkeling. Gewassen die extra N naleveren zijn…

Lees verder!

Organische stofgehalte en de balans op zandgrond

Organische stofgehalte en de balans   Een belangrijk gegeven van een perceel dat iets zegt over de kwaliteit van de grond is het organisch stofgehalte. Dit varieert op zandgrond tussen de ca. 1,5% en 3% voor bouwland. Grasland komt gemiddeld hoger uit, afhankelijk van de tijd dat het grasland is, tussen 2,5% en 5%. Het…

Lees verder!