Kationenadsorptiecomplex (CEC)

 

De capaciteit van binding wordt uitgedrukt in CEC (te vinden in de uitslag van uw bodemonderzoek). Het geeft aan in welke mate de bodem in staat is om kationen te binden en ook weer vrij te geven op het moment dat het gewas daar behoefte aan heeft. Een hoger o.s.-gehalte en/of meer kleideeltjes (zwaardere grond) geven een hogere CEC.

Positief geladen kationen in de bodem zoals Ca2+, Mg2+, K+, Na+, H+ en Al3+ worden aan de bodem gebonden door de negatief geladen kleideeltjes en organische stof. Een hoger o.s.-gehalte en/of meer kleideeltjes (zwaardere grond) geven een hogere CEC. Een lössgrond met 20% lutum en 3% o.s. is weinig uitspoelinggevoelig.

Een duinzandgrond met een laag CEC is daarom extreem gevoelig; een uiterwaardengrond met 30% lutum en 6% o.s. juist zeer weinig. De waarden van CEC liggen op zandgronden tussen ca. 30 en 60. Een bodem met een hoge CEC kan meer kationen aantrekken en heeft zo een potentieel hogere vruchtbaarheid dan een bodem met een lage CEC.

De bindingscapaciteit (CEC) wordt beïnvloed door de pH; een hogere pH geeft een hogere CEC. Veel voedingselementen zijn beter beschikbaar bij een hogere pH.