Kunstmestdoppen kiezen

Keuze van doppen voor vloeibare meststoffen   Om de mest goed te benutten, gewasschade te voorkomen en drift te beperken is een juiste doppenkeuze belangrijk. De keuze wordt bepaald door: uw rijsnelheid; evt. waterhoeveelheid; boomhoogte; spuittechniek; gewenste driftreductie; gewenste afgifte. In onderstaande tabel ziet u verschillende gewassen naast de hoeveelheid stikstof die u deze geeft…