NIR-sensor

NIR-sensor   NIR-sensoren geven inzicht in de samenstelling (gehalten van inhoudsstoffen zoals nutriënten) van het gemeten product (bijv. mest). Met een lichtbron gericht op het te meten product of monster (bijvoorbeeld gras, snijmaïs of mest) wordt op basis van het licht dat weerkaatst van het product een indicatie gegeven van de samenstelling van het product.…