Instructie beregeningsmoment magnetron

De hoeveelheid vocht bepalen in de wortelzone met behulp van een magnetron   Monster nemen in het veld Om de hoeveelheid vocht in de wortelzone te bepalen kunt u met een gutsboor grondmonsters steken. Door een aantal steken (minimaal 12 per perceel, op een representatieve plek in het perceel en op een diepte van de…

Instructie visiteerijzer

Instructie voor het gebruik van een visiteerijzer Een visiteerijzer wordt gebruikt om verdichting in de ondergrond op te sporen. Een visiteerijzer bestaat uit een stalen pen met een conische punt en bovenop een knop (figuur 1, 2, 3) Op de stalen pen staat een maatverdeling in cm. Gebruik Druk het visiteerijzer met handpalm naar beneden (figuur…

Instructie tensiometer

Instructie voor het gebruik van een tensiometer   Een tensiometer is een instrument dat de vochtspanning in de grond meet. Het gaat er immers niet om hoeveel vocht er in de grond zit, maar hoe vast dat vocht aan de poriën gebonden is. Naarmate de grond uitdroogt kost het de plant steeds meer moeite om…

Capillaire werking

Capillaire werking   Het principe waarbij water tegen de zwaartekracht in via aaneengeschakelde kleine holtes (poriën) tussen de bodemdeeltjes naar boven stijgt heet capillaire werking. Het grondwater kan via deze capillaire vaten naar boven stijgen. Een goede capillaire werking in de grond heeft fijne poriën nodig en bepaalt voor een groot deel het vochtleverend vermogen…