Aanvoer van stikstof en organische stof uit gewasresten op zandgrond

Aanvoer van stikstof en organische stof uit gewasresten Stikstofrijke gewasresten In de stikstofbemesting voor alle gewassen dient rekening gehouden te worden met de nalevering van stikstof uit de voorvrucht of groenbemester. Hierin kunnen grote verschillen bestaan. Ook is nalevering afhankelijk van het tijdstip van onderwerken en de hoeveelheid gewasontwikkeling. Gewassen die extra N naleveren zijn…