Slim benutten van meststoffen voor een optimale productie van akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen op zuidelijke zand- en lössgronden.

Waarom deze website?

Een goede benutting van nutriënten in de akkerbouw en vollegrondsgroententeelt kan een hele uitdaging zijn, zeker op zand- en lössgrond.

Deze website geeft op basis van praktijk- en onderzoekservaring informatie om nutriënten optimaal te benutten, specifiek voor akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt op de zuidelijke zand- en lössgronden.

Kies hieronder uw bedrijfstype en één van de teeltaspecten om naar de factsheets en video’s te gaan.